Služby

V současnosti je společnost Management s.r.o. schopná zajistit širokou škálu činností, od kompletní přípravy až po realizaci stavebního projektu včetně uvedení stavby do provozu. Týmová práce, která je založena na aktivním přístupu k řešení jednotlivých obchodních případů, je zajišťována odborníky v oblastech technických a inženýrských činností.

 • Projektové řízení staveb: kompletní projektové řízení od fáze přípravy přes realizaci až po dokončení stavby, resp. uvedení stavby do provozu
 • Projekční činnost: zpracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně projektové dokumentace specialistů: elektro, hromosvod, požární ochrana, statika, vytápění
 • Rozpočty a příprava staveb: propočty všech stupňů projektové dokumentace, rozpočty staveb, cenový dohled v rámci přípravy a realizace projektu, zpracování výkazů výměr a specifikací dodávek, zajištění poptávek a zpracování nabídek od vyšších dodavatelů event. subdodavatelů, technicko - cenové vyhodnocení nabídek, kontrola fakturace, kontrola cenových dodatků staveb (vícepráce, méněpráce)

Co nabízíme

Projektové řízení

 • Řízení projektu od jeho přípravy a zahájení až po úspěšné dokončení stavby
 • Vypracování studie proveditelnosti
 • Technický dozor investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby, jehož zajištění ukládá zadavateli stavby zákon č. 309/2006 Sb
 • Posouzení právních aspektů projektu, tedy správnost pracovněprávních vztahů, všech obchodních a finančních vztahů včetně majetkoprávních vztahů
 • Projektová dokumentace včetně všech potřebných povolení
 • Pečlivý výběr dodavatelů s důrazem na optimalizaci ceny a kvalitu jejich služeb
 • Hodnocení rizik jednotlivých úrovní projektu
 • Hloubkový průzkum a hodnocení projektu a jeho potenciálu
 • Podporu při komunikaci a jednání s bankami
 • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • Certifikace Microsoft Certificate of Excellence