O nás

Krátká historie firmy

Atlantis Management je dynamická společnost s mnoholetými zkušenostmi v oblasti služeb projektového řízení staveb a jejich realizaci se specializací na řízení projektů v energetice, včetně zkušeností ze správy fotovoltaických parků.


V současné době se společnost věnuje zejména projektovému řízení, projekci a výstavbě v oblasti energetiky obnovitelných zdrojů a jejím jediným vlastníkem je Ing. Miroslav Calda

V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, se zasazujeme o to, aby každému, kdo se oprávněně pohybuje na stavbě, byly zajištěny podmínky pro bezpečnou práci a ochranu zdraví.


V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, se zasazujeme o to, aby každému, kdo se oprávněně pohybuje na stavbě, byly zajištěny podmínky pro bezpečnou práci a ochranu zdraví.


Několikaletá praxe Ing. Caldy, z pozice výkonného ředitele ve společnosti Photon Energy, se správou fotovoltaických parků v CZ, SK, Rumunsku, Francii, Itálii, Belgie a dalších, o instalovaném výkonu přes 150 MWp. Využití praxe a zkušeností z působení v největší české energetické společnosti ČEZ a.s v oblasti fotovoltaiky


Hlavní důvody proč spolupracovat právě s námi

  • Udržíme (pomůžeme vám) mít stavbu pod kontrolou ze všech hledisek (čas, cena, kvalita, množství)
  • Svět stavebnictví se vyvíjí, umíme zadavatelům a investorům poskytnout nejen zkušenosti, ale i aktuální znalosti z oblasti přípravy i realizace
  • Dodržování dohodnutých smluvních termínů, kvality a ceny dodávek bohužel není samozřejmostí, použijte naše know-how a profesionalitu, aby byly parametry vašeho projektu splněny
  • Při řízení vašeho projektu optimalizujeme cenu, kvalitu a dobu výstavby díla.
  • Poskytujeme komplexní profesionální služby – vypracujeme studii proveditelnosti a jednotlivé fáze přípravy projektu, včetně hloubkového průzkumu, hodnocení a posouzení jeho potenciálu. Dále zajistíme projektovou dokumentaci, potřebná povolení ke stavbě i výběr kvalitních dodavatelů, tedy vše nezbytné k úspěšnému dokončení stavby.
  • Ve všech fázích přípravy a realizace projektu dbáme na to, aby byl zpracován co nejefektivněji, a flexibilně reagujeme na jeho vývoj a případné změny. Zaměřujeme se přitom také na minimalizaci budoucích nákladů spojených se správou a údržbou již dokončeného projektu (CAPEX, OPEX).