ATLANTIS MANAGEMENT

Váš průvodce projektem

Kdo jsme

Atlantis Management je dynamická společnost s mnoholetými zkušenostmi v oblasti služeb projektového řízení staveb a jejich realizaci se specializací na řízení projektů v energetice, včetně zkušeností ze správy fotovoltaických parků.


Každý projekt je velmi specifický, a proto ke každému našemu zákazníkovi přistupujeme individuálně s maximálním nasazením. Snažíme se dosáhnout nejlepších parametrů projektu, které jsou pak známkou kvalitního řízení. Zásadními parametry, jenž jsou sledovány, je úspora nákladů, časová náročnost a kvalita provedení. Dále je kladen důraz na minimalizaci budoucích nákladů spojených s provozováním, jako je energetická náročnost provozu, správa a údržba objektu atd.


Společenské odpovědnosti věnujeme velkou pozornost, zejména v oblasti ochrany životního prostředí se snažíme dostát minimálně zákonným požadavkům.


V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, se zasazujeme o to, aby každému, kdo se oprávněně pohybuje na stavbě, byly zajištěny podmínky pro bezpečnou práci a ochranu zdraví.


Máme zkušenosti s metodou řízení projektů tzv. „Flexibilním developmentem“, jenž je velmi specifickým, avšak efektivním přístupem pro individuální použití s výslednou výraznou úsporou investičních nákladů.


Několikaletá praxe Ing. Caldy, z pozice výkonného ředitele ve společnosti Photon Energy, se správou fotovoltaických parků v CZ, SK, Rumunsku, Francii, Itálii, Belgie a dalších, o instalovaném výkonu přes 150 MWp. Využití praxe a zkušeností z působení v největší české energetické společnosti ČEZ a.s v oblasti fotovoltaiky.

Služby

V současnosti je společnost Management s.r.o. schopná zajistit širokou škálu činností, od kompletní přípravy až po realizaci stavebního projektu včetně uvedení stavby do provozu. Týmová práce, která je založena na aktivním přístupu k řešení jednotlivých obchodních případů, je zajišťována odborníky v oblastech technických a inženýrských činností.

 • Projektové řízení staveb: kompletní projektové řízení od fáze přípravy přes realizaci až po dokončení stavby, resp. uvedení stavby do provozu
 • Projekční činnost: zpracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně projektové dokumentace specialistů: elektro, hromosvod, požární ochrana, statika, vytápění
 • Rozpočty a příprava staveb: propočty všech stupňů projektové dokumentace, rozpočty staveb, cenový dohled v rámci přípravy a realizace projektu, zpracování výkazů výměr a specifikací dodávek, zajištění poptávek a zpracování nabídek od vyšších dodavatelů event. subdodavatelů, technicko - cenové vyhodnocení nabídek, kontrola fakturace, kontrola cenových dodatků staveb (vícepráce, méněpráce)

Co nabízíme

Projektové řízení

 • Řízení projektu od jeho přípravy a zahájení až po úspěšné dokončení stavby
 • Vypracování studie proveditelnosti
 • Technický dozor investora a koordinátora BOZP při realizaci stavby, jehož zajištění ukládá zadavateli stavby zákon č. 309/2006 Sb
 • Posouzení právních aspektů projektu, tedy správnost pracovněprávních vztahů, všech obchodních a finančních vztahů včetně majetkoprávních vztahů
 • Projektová dokumentace včetně všech potřebných povolení
 • Pečlivý výběr dodavatelů s důrazem na optimalizaci ceny a kvalitu jejich služeb
 • Hodnocení rizik jednotlivých úrovní projektu
 • Hloubkový průzkum a hodnocení projektu a jeho potenciálu
 • Podporu při komunikaci a jednání s bankami
 • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • Certifikace Microsoft Certificate of Excellence

Naše poslání

Díky projektovému řízení máme možnost zásadním způsobem ovlivnit cenu, kvalitu a dobu výstavby díla. Naše služby jsou od přípravy projektu (studie proveditelnosti), technického DUE Diligence, zajištění projektové dokumentace, potřebných povolení a následný výběr dodavatelů, až po úspěšné dokončení stavby.


Při všech fázích řízení intenzivně přizpůsobujeme projekt z pohledu co největší efektivity a nejvhodnějšího budoucího provozování. Důraz klademe na snížení budoucích nákladů spojených se servisem a údržbou dokončeného projektu.

Současné projekty

1.

Větrný park o instalovaném výkonu 21 MWp v České republice – fáze přípravy a inženýringu

2.

Pivovar v Jižní Korei o kapacitně 50.000 -100.000 Hl za rok pro společnost Gold of Prague a.s.