ATLANTIS MANAGEMENT

Váš průvodce projektem

Kdo jsme

Atlantis Management je společnost s mnoholetými zkušenostmi v oblasti služeb projektového řízení staveb a jejich realizaci se specializací na řízení projektů v energetice, včetně zkušeností ze správy fotovoltaických parků.


Každý projekt je velmi specifický, a proto ke každému našemu zákazníkovi přistupujeme individuálně s maximálním nasazením. Snažíme se dosáhnout nejlepších parametrů projektu, které jsou pak známkou kvalitního řízení. Zásadními parametry, jenž jsou sledovány, je úspora nákladů, časová náročnost a kvalita provedení. Dále je kladen důraz na minimalizaci budoucích nákladů spojených s provozováním, jako je energetická náročnost provozu, správa a údržba objektu atd.


Máme zkušenosti s metodou řízení projektů tzv. „Flexibilním developmentem“, jenž je velmi specifickým, avšak efektivním přístupem pro individuální použití s výslednou výraznou úsporou investičních nákladů.


Několikaletá praxe Ing. Caldy, z pozice výkonného ředitele ve společnosti Photon Energy, se správou fotovoltaických parků v CZ, SK, Rumunsku, Francii, Itálii, Belgie a dalších, o instalovaném výkonu přes 150 MWp.

Co nabízíme

Projektové řízení

 • Řízení projektu od zahájení stavby až po její dokončení
 • Studie proveditelnosti
 • Technický dozor investora
 • Technické DUE Diligence
 • Právní DUE Diligence
 • Projektová dokumentace včetně všech potřebných povolení
 • Výběr dodavatelů
 • Risk management
 • Úspory nákladů
 • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • Certifikace Microsoft Certificate of Excellence

Naše poslání

Díky projektovému řízení máme možnost zásadním způsobem ovlivnit cenu, kvalitu a dobu výstavby díla. Naše služby jsou od přípravy projektu (studie proveditelnosti), technického DUE Diligence, zajištění projektové dokumentace, potřebných povolení a následný výběr dodavatelů, až po úspěšné dokončení stavby.


Při všech fázích řízení intenzivně přizpůsobujeme projekt z pohledu co největší efektivity a nejvhodnějšího budoucího provozování. Důraz klademe na snížení budoucích nákladů spojených se servisem a údržbou dokončeného projektu.

Současné projekty

1.

Větrný park o instalovaném výkonu 21 MWp v České republice – fáze přípravy a inženýringu

2.

Pivovar v Jižní Korei o kapacitně 50.000 -100.000 Hl za rok pro společnost Gold of Prague a.s.